< Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Aba Autyzm Kraków
Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia

PROGRAM INTENSYWNEJ I WCZESNEJ TERAPII
Przedszkole opiera swoje założenia programowe na wielu tradycyjnych i nowatorskich metodach edukacyjnych.
Wiodąca metodą terapeutyczną jest Stosowana Analiza Zachowania ( terapia behawioralna) – metoda, która posiada bogatą historię badań naukowych potwierdzających jej skuteczność w terapii osób ze spektrum autyzmu.
Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie profesjonalistów proponujemy Rodzicom i ich dzieciom terapię:
•    Kompleksową – stymulujemy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym – zajęcia w przedszkolu, a także domowym – terapia prowadzona jest w domu rodzinnym dziecka;
•    Zindywidualizowaną – zajęcia we wstępnym etapie realizowane są w systemie jeden terapeuta na jedno dziecko, a każde dziecko ma swoją własną salkę terapeutyczną i własne, dostosowane do potrzeb dziecka pomoce;
•    Intensywną – około 20 godzin tygodniowo specjalistycznych zajęć indywidualnych oraz zajęcia w małych i większych grupach rówieśniczych.

 

 

 SKUTECZNE TERAPIE AUTYZMU BAZUJĄCE NA DOWODACH - Raport National Autism Center (2015)


Wiadomo, że autyzmu nie można wyleczyć, jednak terapia osób z autyzmem pozwala na poprawę ich stanu i funkcjonowania. Raport National Autism Center pomaga rodzicom i opiekunom dzieci oraz dorosłych z autyzmem w wyborze skutecznej formy terapii.
Raport NAC (National Autism Center) stanowi podsumowanie badań nad terapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem. Jego celem nadrzędnym jest wyłonienie tych form terapii, które odznaczają się największą skutecznością opartą na rzetelnych dowodach naukowych. Wyszczególniono te interwencje, które maja największe wsparcie badań naukowych oraz są realnie dostępne. Analizą objęto 389 badań naukowych z lat 2007-2012 dotyczących interwencji terapeutycznych stosowanych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD). W raporcie dokonano podziału stosowanych form terapii na trzy grupy: ustanowione (14), obiecujące (18) oraz nieustanowione(13).
 
Ustanowione metody terapeutyczne to takie, których skuteczność została potwierdzona badaniami, a ich pozytywnych skutków możemy być pewni. Należą do nich m.in. terapia behawioralna obejmująca strategie behawioralne oraz terapię behawioralną małych dzieci, terapia poznawczo-behawioralna, modeling, naturalne modele nauczania, trening umiejętności kluczowych, plany aktywności, treningi uczące samokontroli, skrypty.
 
Raport w języku angielskim jest dostępny na stronie: