Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Zajęcia specjalistyczne

LOGOTERAPIA
Dzieci autystyczne, które zgłaszają się do naszego przedszkola zwykle nie tylko nie mówią, ale przede wszystkim nie potrafią komunikować się ze swoimi rodzicami w żaden inny sposób. Uczymy więc dzieci mówić, a komunikację werbalną na początkowym etapie terapii wspomagamy innymi systemami komunikacji alternatywnej.  
Nasze przedszkolaki objęte są bardzo intensywną terapią w tym zakresie, a zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze dopasowanym do bieżących potrzeb dziecka. Przekazujemy rodzicom praktyczny instruktaż dotyczący realizacji domowych programów rozwijania mowy. Współpracujemy z innymi specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym dzieckiem w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych po to, aby dzieci mogły uczyć się szybko i pokazywać swoje umiejętności w różnych miejscach poza naszym przedszkolem


TRENING UMIEJETNOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
Celem systematycznych, codziennych i intensywnych ćwiczeń jest nauka różnego rodzaju zabawy – konstrukcyjnej, tematycznej, w udawanie i innych, które są podstawową aktywnością każdego dziecka. Zabawa daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z innym dzieckiem, pozwala na naukę nowych umiejętności, stanowi alternatywę dla wielu współistniejących w autyzmie trudnych zachowań. Uczymy również malowania farbami, kolorowania, wycinania, rysowania, ćwiczeń gimnastycznych, słuchania opowiadań i bajek, naśladowania, rozwijamy percepcję słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwijamy komunikację.
Podstawą wszelkich naszych oddziaływań edukacyjnych są zróżnicowane i bardzo atrakcyjne dla dzieci systemy motywacyjne, dlatego dzieci uczą się szybko, łatwo i z przyjemnością. Wyposażamy dziecko w obszerny zestaw umiejętności przedszkolnych, które gwarantują mu sukces integracyjny.


 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Umiejętności społeczne stanowią w autyzmie poważny deficyt. Uczymy dzieci samodzielności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ubierania i rozbierania, mycia rąk, zębów i twarzy, samodzielnego jedzenia, niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów aktywności i zabaw, organizowania sobie czasu wolnego.
Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób.
Systematyczne wyjścia poza przedszkole pozwalają dzieciom uczyć się poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej takich jak: autobusy, tramwaje, sklepy, miejsca zabaw dziecięcych, place zabaw, kina czy teatry.


TRENING CZYSTOŚCI
Do naszego przedszkola zgłaszają się często dzieci z niezakończonym treningiem czystości. Uczymy je załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Pomagamy również dzieciom, które ukończyły wcześniej trening czystości z powodzeniem, lecz doszło do regresu tej umiejętności i trudności znów powróciły. Instruujemy rodziców, jak trening czystości poprowadzić w domu rodzinnym.
 

TRENING JEDZENIA NOWYCH POTRAW
Wiele dzieci z autyzmem prezentuje specyficzną wybiórczość w jedzeniu. Nie jedzą określonych produktów  lub systematycznie wycofują kolejne potrawy z jadłospisu. Pomagamy rodzicom poszerzać repertuar żywieniowy dziecka w trosce o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ich dzieci. Prowadzimy trening jedzenia nowych potraw na terenie przedszkola oraz przekazujemy rodzicom wskazówki do wprowadzenia zmian żywieniowych w domu rodzinnym.

 

ODWRAŻLIWANIE NA BODŹCE POWODUJĄCE FOBIE
Systematyczna desensytyzacja czyli odwrażliwianie pomaga dzieciom radzić sobie z takimi bodźcami jak dźwięk, przestrzeń, różne przedmioty, zwierzęta czy sytuacje. Uczymy dzieci poprawnych zachowań u fryzjera, dentysty, lekarza lub pielęgniarki. Oswajamy dzieci z nowymi sytuacjami umożliwiając ich rodzicom wykonywanie różnych codziennych aktywności wspólnie ze swoimi dziećmi takich jak: podróżowanie autobusem lub tramwajem, wychodzenie do sklepu, kościoła, kina, kawiarni, na koncert czy do znajomych. Trenujemy obcinanie włosów, paznokci, mycie zębów czy też włosów. Uczymy rodziców strategii postępowania w sytuacjach, kiedy dzieci zachowują się irracjonalnie w obliczu obojętnych dla większości osób bodźców.

 

STRATEGIE MODYFIKACJI TRUDNYCH ZACHOWAŃ
Dzieci autystyczne z definicji prezentują szeroką gamę deficytów rozwojowych czyli nie posiadają wielu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych, które pozwalałyby im na pełne włączenie w społeczność rówieśników. Dużą trudność dla rodziny stanowią również tzw. nadmiary zachowań czyli zachowania, które występują u dziecka w danym wieku zbyt często i są mocno nasilone lub nie powinny w ogóle występować. Są takie zachowania jak: agresja fizyczna lub werbalna w stosunku do rówieśników i dorosłych, autoagresja, nasilony i intensywny krzyk, płacz lub histeria, destrukcja otoczenia i inne zachowania, które utrudniają dziecku naukę oraz są bezpośrednią przyczyną izolacji dziecka. W naszym przedszkolu prowadzimy intensywną terapię, której celem jest nauka zachowań alternatywnych i pożądanych, które mogą w przyszłości zastąpić zachowania niepożądane. Wprowadzamy efektywne strategie zmniejszające ilość trudnych zachowań lub eliminujące  zachowania, które zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Pomagamy dzieciom identyfikować ich emocję, nazywać je, radzić sobie z nimi w różnych trudnych sytuacjach.