< Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Aba Autyzm Kraków
Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Konkurs Grantowy Fundacji Auchan

 " Zdejmij czarne okulary"

 

W roku szkolnym 2015/2016 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Zdejmij czarne okulary”  

 

Konkursu Grantowego Fundacji Auchan 2016.

 

Projekt ten znalazł się wśród laureatów :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza współpraca z Hipermarketem AUCHAN al. Bora Komorowskiego 37 rozwija się:-) 

 
Projekt powstał, aby ukazać społeczeństwu dzieci autystyczne w innym świetle, niż są zazwyczaj postrzegane.
Rodzicom należy „zdjąć ciemne okulary” i pokazać, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum auztymu oprócz
deficytów mają też liczne zdolności. „Zdjąć ciemne okulary” należy także społeczeństwu, które postrzega dzieci
autystyczne jako osoby, które wymagają ogromnego wsparcia i tym samym są ciężarem dla rodzin, a nie widzą,
że niektóre z nich posiadają niezwykłe talenty i mogą być dumą społeczeństwa. Celem projektu jest
rozpowszechnianie wiedzy na temat specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu,  rozwijanie talentów
i pasji dzieci ze spektrum autyzmu, popularyzowanie tematycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci autystycznych,
odkrywanie u dzieci z autyzmem ich mocnych stron oraz umacnianie wiary we własne siły, wspieranie ich w dążeniu
do osiągania sukcesów, wspieranie rodziców osób autystycznych w wychowaniu i terapii dzieci z autyzmem oraz
uzupełnianie ich wiedzy na temat zaburzenia ich dzieci, promowanie idei integracji osób niepełnosprawnych,
informowanie społeczeństwa o możliwościach i talentach osób autystycznych. 
 
 
W ramach projektu dla oddziałów przedszkolnych Filii nr 1 na os.Zielonym 28 powstały takie zajęcia jak:

Klub Kameleon – zajęcia integracyjne dla małych dzieci z autyzmem i ich rówieśników w normie rozwojowej: r
uchowe z muzyką i śpiewem, sportowe i gospodarcze
 
Tak jak KAMELEON zmieniające się w zależności od potrzeby i pory roku.
 
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności społecznych – zabawy samodzielnej oraz z rówieśnikami, nawiązywania interakcji społecznych, niezależności, umiejętności przebywania i działania w grupie. Wartym dodania jest także doskonalenie umiejętności pracy w grupie, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi, poznawanie nowych zabaw i aktywności, rozwój ogólnej sprawności ruchowej, poznanie prac ogrodniczych, wyrabianie wytrwałości w działaniu.
 
W ramach KLUBU KAMELEON prowadzone będą następujące zajęcia:
 
Ruchowe z muzyką i śpiewem, które przez różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwiają  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajanią z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Wspomagają, niezwykle ważną w przypadku dzieci z autyzmem koordynację słuchowo-ruchową poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa itp.
 
Sportowe w hali sportowej oraz na wolnym powietrzu mające na celu wsparcie procesu terapii poprzez ruch i aktywne spędzanie czasu wolnego. Przekładają się na rozwój fizyczny i poprawę samopoczucia. Zajęcia te mogą przybierać różne formy od zabawowej poprzez zadaniową i na rywalizacji sportowej kończąc. 
 
Gospodarcze – zaangażowanie dzieci w produkcję płodów rolnych dzięki czemu mogą  same wyprodukować zdrowe, ekologiczne zioła, warzywa etc.  W trakcie zajęć dzieci założą własną mini szklarnię, przygotują ekologiczny nawózz odpoadów bilogicznych na którym szasadzą rośliny, nauczą się systematyki dzięki podlewaniu i pielęgnacji mini ogródka.