Ułatwienia dostępu

Zajęcia specjalistyczne

LOGOTERAPIA

zaj specj 1

Dzieci autystyczne, które zgłaszają się do naszego przedszkola zwykle nie tylko nie mówią, ale przede wszystkim nie potrafią komunikować się ze swoimi rodzicami w żaden inny sposób. Uczymy więc dzieci mówić, a komunikację werbalną na początkowym etapie terapii wspomagamy innymi systemami komunikacji alternatywnej.  

 

Nasze przedszkolaki objęte są bardzo intensywną terapią w tym zakresie, a zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze dopasowanym do bieżących potrzeb dziecka. Przekazujemy rodzicom praktyczny instruktaż dotyczący realizacji domowych programów rozwijania mowy. Współpracujemy z innymi specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym dzieckiem w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych po to, aby dzieci mogły uczyć się szybko i pokazywać swoje umiejętności w różnych miejscach poza naszym przedszkolem

 

TRENING UMIEJETNOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

zaj specj 2

Celem systematycznych, codziennych i intensywnych ćwiczeń jest nauka różnego rodzaju zabawy – konstrukcyjnej, tematycznej, w udawanie i innych, które są podstawową aktywnością każdego dziecka. Zabawa daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z innym dzieckiem, pozwala na naukę nowych umiejętności, stanowi alternatywę dla wielu współistniejących w autyzmie trudnych zachowań. Uczymy również malowania farbami, kolorowania, wycinania, rysowania, ćwiczeń gimnastycznych, słuchania opowiadań i bajek, naśladowania, rozwijamy percepcję słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwijamy komunikację.

 

Podstawą wszelkich naszych oddziaływań edukacyjnych są zróżnicowane i bardzo atrakcyjne dla dzieci systemy motywacyjne, dlatego dzieci uczą się szybko, łatwo i z przyjemnością. Wyposażamy dziecko w obszerny zestaw umiejętności przedszkolnych, które gwarantują mu sukces integracyjny.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Umiejętności społeczne stanowią w autyzmie poważny deficyt. Uczymy dzieci samodzielności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ubierania i rozbierania, mycia rąk, zębów i twarzy, samodzielnego jedzenia, niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów aktywności i zabaw, organizowania sobie czasu wolnego.

 

Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób.
Systematyczne wyjścia poza przedszkole pozwalają dzieciom uczyć się poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej takich jak: autobusy, tramwaje, sklepy, miejsca zabaw dziecięcych, place zabaw, kina czy teatry.

 

TRENING CZYSTOŚCI

Do naszego przedszkola zgłaszają się często dzieci z niezakończonym treningiem czystości. Uczymy je załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Pomagamy również dzieciom, które ukończyły wcześniej trening czystości z powodzeniem, lecz doszło do regresu tej umiejętności i trudności znów powróciły. Instruujemy rodziców, jak trening czystości poprowadzić w domu rodzinnym.

 

TRENING JEDZENIA NOWYCH POTRAW

Wiele dzieci z autyzmem prezentuje specyficzną wybiórczość w jedzeniu. Nie jedzą określonych produktów  lub systematycznie wycofują kolejne potrawy z jadłospisu. Pomagamy rodzicom poszerzać repertuar żywieniowy dziecka w trosce o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ich dzieci. Prowadzimy trening jedzenia nowych potraw na terenie przedszkola oraz przekazujemy rodzicom wskazówki do wprowadzenia zmian żywieniowych w domu rodzinnym.

 

ODWRAŻLIWANIE NA BODŹCE POWODUJĄCE FOBIE

Systematyczna desensytyzacja czyli odwrażliwianie pomaga dzieciom radzić sobie z takimi bodźcami jak dźwięk, przestrzeń, różne przedmioty, zwierzęta czy sytuacje. Uczymy dzieci poprawnych zachowań u fryzjera, dentysty, lekarza lub pielęgniarki. Oswajamy dzieci z nowymi sytuacjami umożliwiając ich rodzicom wykonywanie różnych codziennych aktywności wspólnie ze swoimi dziećmi takich jak: podróżowanie autobusem lub tramwajem, wychodzenie do sklepu, kościoła, kina, kawiarni, na koncert czy do znajomych. Trenujemy obcinanie włosów, paznokci, mycie zębów czy też włosów.

 

Uczymy rodziców strategii postępowania w sytuacjach, kiedy dzieci zachowują się irracjonalnie w obliczu obojętnych dla większości osób bodźców.

 

STRATEGIE MODYFIKACJI TRUDNYCH ZACHOWAŃ

Dzieci autystyczne z definicji prezentują szeroką gamę deficytów rozwojowych czyli nie posiadają wielu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych, które pozwalałyby im na pełne włączenie w społeczność rówieśników. Dużą trudność dla rodziny stanowią również tzw. nadmiary zachowań czyli zachowania, które występują u dziecka w danym wieku zbyt często i są mocno nasilone lub nie powinny w ogóle występować.

 

Są takie zachowania jak: agresja fizyczna lub werbalna w stosunku do rówieśników i dorosłych, autoagresja, nasilony i intensywny krzyk, płacz lub histeria, destrukcja otoczenia i inne zachowania, które utrudniają dziecku naukę oraz są bezpośrednią przyczyną izolacji dziecka. W naszym przedszkolu prowadzimy intensywną terapię, której celem jest nauka zachowań alternatywnych i pożądanych, które mogą w przyszłości zastąpić zachowania niepożądane.

 

Wprowadzamy efektywne strategie zmniejszające ilość trudnych zachowań lub eliminujące  zachowania, które zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Pomagamy dzieciom identyfikować ich emocję, nazywać je, radzić sobie z nimi w różnych trudnych sytuacjach.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72