Ułatwienia dostępu

Monika Banot-Buła

Jestem nauczycielem w Filii nr 1 SP nr 6 w SOSW nr 4 od 2011 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie o specjalności pedagogika rewalidacyjna, a jako specjalizację wybrałam oligofrenopedagogikę. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji podjęłam studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w wydziale zamiejscowym w Krakowie. Praca z dziećmi z rożnego rodzaju problemami w  rozwoju mowy i trudnościami w zakresie komunikacji sprawiły, iż zrealizowałam studia podyplomowe na kierunku logopedia na Krakowskiej Akademii im. A. F.Modrzewskiego.

 

Brałam udział w trójstopniowym kursie języka miganego dla nauczycieli w Państwowym Związku Głuchych w Krakowie.

 

Uczestniczyłam między innymi w szkoleniach i kursach:

  • „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”- kurs III stopniowy terapii behawioralnej oraz kursy specjalizacyjne i odbyty staż przy PSTB
  • „ PECS - Picture Exchange Communication System- poziom 1”
  • „ Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”
  • „ VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”
  • „ Szkolenie umiejętności Dialogu motywującego”
  • „ Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart”
  • „ Trening Umiejętności Społecznych (TUS), terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”
  • „ Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci- diagnoza i terapia”
  • „ Psychoterapia OCD u dzieci”
  • „ Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I”

 

Wzięłam udział w konferencjach naukowych z cyklu: „ Nauka dla praktyki- Praktyka dla nauki”, organizowanych przez Fundację „OD POCZĄTKU”, której jestem członkiem.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72