Ułatwienia dostępu

Magdalena Siwek

Oligofrenopedagog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Regularnie bierze udział w szkoleniach, na których zdobywa wiedzę z zakresu m.in. terapii zaburzeń afektywnych, lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywa poprzez współpracę z różnymi ośrodkami specjalistycznymi, zajmującymi się terapią behawioralną, poznawczo-behawioralną oraz pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną, treningi umiejętności społecznych oraz grupy terapeutyczne zarówno jako koterapeuta, jak i terapeuta prowadzący.

 

Pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą w ramach psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, dodatkowo specjalizuje się w psychoterapii dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72