Katarzyna Pojasek

Pedagog specjalny o specjalizacji oligorefnipedagogika, neurlogopeda, reżyser małych form scenicznych i terapeuta  w nurcie behawioralnym. Pracuje zawodowo od 2006r. w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie jako terapeuta. Członek zespołu  Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w ramach którego prowadzi zajęcia logopedyczne. Od 2014r. jest logopedą w Samorządowym Przedszkolu  nr 107 „Słoneczne Nutki”.

 

W latach 2006 – 2011 r.  terapeuta Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej; członek zespołu  diagnostycznego Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB,  prowadziła konsultacje terapeutyczne i logopedyczne.

 

W latach 2014 -2019r. była członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Filii nr 1 SP nr 6 w SOSW nr 4 w  Krakowie.

 

W latach 2013-2019r. członek Fundacji Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju „Od Początku”, w ramach Fundacji prowadziła szkolenia oraz  brała czynny udział w konferencjach.  Była współtwórcą i brała udział w projekcie „Zielone Światło” - Konkurs Grantowy Fundacji Auchan 2016r. „Zdejmij czarne okulary”. W ramach tego projektu uczestniczyła w warsztatach teatralnych z dziećmi ze spektrum autyzmu, których uwieńczeniem były spektakle „Pinokio” w Teatrze „Groteska” i „Łaźnia Nowa”, przedstawienie „O porządkach które zrobiły się same” oraz Jasełka.

 

Ukończyła wiele kursów podnosząc swoje kwalifikacje min. Glottodydaktyka – alternatywna metoda nauki czytania i pisania, Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk  i komunikacja – M.C. Knillów, z zakresu komunikacji, negocjowania relacji  z rodzicami i uczniem, kurs III stopniowy Stosowanej Analizy Behawioralnej, Zmniejszenie Częstości Zachowań SAZ, Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia,  Dziecięce zaburzenia rozwojowe, Picture Exchange Communication System, Szkolenie umiejętności Dialogu Motywującego, Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci, VB – MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum Autyzmu, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych dr. Masgutova, TUS, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Od Dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, Psychoterapia OCD u dzieci, Diagnoza i terapia ORM, Badania przesiewowe w logopedii, KOLD

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72