Ułatwienia dostępu

Katarzyna Klimowicz

Ukończyła studia z pedagogiki specjalnej w Krakowie o specjalności oligofrenopedagogiki  oraz podyplomowe studia - Stosowana Analiza Zachowania w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, ukończyła szereg kursów specjalistycznych w dziedzinie pracy z dziećmi z zaburzeniami szczególnie ze spektrum autyzmu. Zawodowo pracuje od 1994 z dziećmi z różnorakimi zaburzeniami, od 2007 specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapeuta  w Filii nr.1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie, licencjonowany terapeuta behawioralny.

 

Wielokrotnie zdobywała nagrodę dyrektora za zaangażowanie w prace na rzecz placówki. W 2019 uhonorowana certyfikatem nagrody  Prezydenta miasta Krakowa „Krakowski nauczyciel z pasją”. Od 2013 roku rozpoczęła szkolenie do prowadzenia superrewizji behawioralnej. W latach 2017-2013 członek zespołu diagnostyczno-terapeutycznego całościowych zaburzeń rozwoju w tym autyzmu działającego przy PSTB w Krakowie oraz kierownik Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej we Wrocławiu. Aktualnie prezes Fundacji  „Od  Początku” działającej na rzecz osób z zaburzeniami w rozwoju.

 

Posiada doświadczenie wprowadzania dzieci z autyzmem do grup integracyjnych, współdziała w projekcie Treningu Umiejętności Społecznych, biorąc również udział w badaniu dotyczącym jak uczyć dzieci z ASD zachowań asertywnych wobec sytuacji  przemocy. Prowadzi  zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Prowadzi kursy  przygotowujące do pracy z dziećmi  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi z wykorzystaniem zasad Stosowanej Analizy Zachowania pt.: „Od Izolacji do integracji. Skuteczna integracja dziecka autystycznego z grupą” oraz „Jak radzić sobie z zrachowaniami trudnymi u dziecka z autyzmem”. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych w zakresie pracy z dziećmi z ASD. Udziela wsparcia   na terenie Krakowa  jak i poza w zakresie wdrażania metod pracy behawioralnej w placówkach szkolnych. Występowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując metody pracy zgodne z ABA.  Od 2020 roku wykładowca  na AWF Kraków dzieląca się wiedzą z zakresu terapii.

 

Od lat współorganizuje działania artystyczne  przedstawienia  oraz wspiera dzieci od strony rozwoju artystycznego. Głównym  jej celem jest podniesienie umiejętności społecznych dzieci autystycznych poprzez zaangażowanie ich w działania twórcze, bazujące na konstruowaniu i składaniu elementów, przetwarzaniu obrazów, zabawie symbolicznej, tworzeniu relacji z innymi, słuchaniu, patrzeniu i tworzeniu własnych wypowiedzi. Wykorzystując narzędzia artystyczne chce wspierać dzieci, trenując nie tylko ich kreatywność, ale przede wszystkim podnosząc ich umiejętności społeczne i ucząc dzieci myślenia abstrakcyjnego. Dzięki spotkaniom twórczym chce  pomagać dzieciom budować relacje i otwierać się na innych.

 

Była współtwórcą i wzięła czynny udział w projekcie  o nazwa „Zielone Światło” Projekt „Zielone Światło” jest pokłosiem wcześniejszych działań – w Fundacji Od Początku  gdzie wraz z innymi starała się realizować terapię przez sztukę, organizując zajęcia plastyczne oraz warsztaty teatralne dla podopiecznych. Dotychczas udało się zorganizować spektakl „Pinokio”, którego aktorami były m.in.dzieci ze spektrum autyzmu w teatrze „Groteska” o raz „Łaźnia” w Krakowie .Udało się również wystawić krótkie przedstawienie  „Przedstawienie o porządkach, które zrobiły się same”/ scenka mała całkiem nieprawdziwa/Elżbieta Zechenter – Spławińskiej z naszą grupa dzieci o nazwie Teatr TO MY  z udziałem dzieci, terapeutów  i przyjaciół Fundacji OD POCZĄTKU Spektakl powstał w ramach zajęć arteterapeutycznych w terapii behawioralnej projektu „Zdejmij czarne okulary”   Konkursu Grantowego Fundacji Auchan 2016. Współorganizuje zabawy integracyjne, karnawałowe oraz festyny które prowadzi i za które jest odpowiedzialna.

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72