Ułatwienia dostępu

Józefa Romaszewska

Studia magisterskie na wydziale pedagogicznym AP w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (1996). Następnie podyplomowe studia SWPS w Warszawie  z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (2009).

 

Nauczyciel dyplomowany. Pracę zawodową rozpoczęła w Przedszkolu nr 122 w Krakowie w oddziale dla dzieci z autyzmem. Kontynuacją pracy zawodowej jest Grupa Wczesnej Interwencji Behawioralnej w tymże przedszkolu. Obecnie pracuje w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie jako terapeuta i superwizor.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • III stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (1999).
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000,Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańsk 2002
 • Szkolenie „Diagnoza i Terapia Niedyrektywna Dzieci Autystycznych”(2005).
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (2006).
 • Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Praca nad zachowaniami trudnymi, (Kraków 2008).
 • Szkolenie PECS poziom I (2013)
 • Szkolenie „Umiejętności Dialogu Motywującego (2014).
 • Szkolenie „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”(2015).
 • Szkolenie „VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii”(2015).
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, (Kraków 2016);
 • Szkolenie „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart”(2017)
 • Szkolenie „Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”( 2018)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych.( część pierwsza,2019)

 

Od roku 2002 współtworzyła i pracowała w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie.

 

W  Fundacji „Od początku” od 2011 prowadzi konsultacje terapeutyczne w zakresie diagnozy funkcjonalnej zaburzeń rozwojowych.

 

 Z ramienia Fundacji współprowadzi również kursy przygotowujące do pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi z wykorzystaniem zasad Stosowanej Analizy Zachowania pt: „Od izolacji do integracji - skuteczna integracja dziecka autystycznego z grupą”

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72