Ułatwienia dostępu

Joanna Zawadzka - Morawiecka

Praca:

 • od 19.01.2015
  praca w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie na stanowisku: nauczyciel.
 • 03.2014-31.12.2014
  wolontariat w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

 

Studia Podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy i szkolenia:

 • 14.09.2020
  ukończone studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 01.09.2019
  kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1” - Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej
 • 21.10.2017
  szkolenie „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” - Ośrodek Szkolenia SCOLARIS
 • 19.03.2017
  ukończone studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 19.09.2016
  ukończone studia podyplomowe: Surdopedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu
 • 12.2014-06.2015
  kurs kwalifikacyjny: Pedagogika lecznicza w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
 • 11.2014-04.2015
  kurs kwalifikacyjny: Tyflopedagogika w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
 • 06.2014-12.2014
  kurs kwalifikacyjny: Surdopedagogika w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
 • 02.2014–08.2014
  kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
 • 10.2013–01.2014
  trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania - PSTB
 • 2005-2007
  Studium pedagogiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 2004-2009
  Studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego na kierunku Historia
 • 2003-2004
  Prywatne Policealne Studium dla Dorosłych specjalność: psychologia zarządzania

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72