Ułatwienia dostępu

Joanna Tomaszewska

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz studia podyplomowe z logopedii. Obecnie jestem w trakcie studiów z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako hipoterapeuta w stadninach a następnie jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu specjalnym z dziećmi z autyzmem oraz rzadkimi wadami genetycznymi. Obecnie pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej oraz SOSW nr 4 prowadząc zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

 

Odbyłam następujące szkolenia:

 • kurs rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • IIº terapia integracji sensorycznej,
 • kurs Iº Terapii Ręki
 • kurs Iº PECS oraz MAKATON
 • III stopniowej stosowanej analizie zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem,
 • Metoda zachowań werbalnych
 • terapia NeuroTaktylna Dr Swietłany Masgutowej,
 • szkolenia z zakresu treningu jedzenia i terapii karmienia logopedycznego
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP,
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD,
 • VB – MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyką Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia oraz od trzeciego do szóstego roku życia
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72