Ułatwienia dostępu

Emilia Mikosza

Pedagog specjalny i oligofrenopedagog. Ukończyła studia magisterskie (2012) oraz studia podyplomowe (2014) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nauczyciel w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie od 2012r.

 

Ukończyła kurs Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (2011). Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach związanych z rozwijaniem kluczowych umiejętności u dzieci.

 

Prowadziła zajęcia „Trening Umiejętności Społecznych”, w trakcie których rozwijano  umiejętności współpracy z rówieśnikiem, zabawy w grupie, radzenia sobie z trudnościami. W swojej pracy skupia się na budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, rozwijaniu jego zainteresowań, samodzielności i umiejętności komunikacyjnych.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72