Ułatwienia dostępu

Danuta Salamon-Kołacz

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku pedagogika specjalna w specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna w 2010r. oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej na kierunku pedagogika specjalna w specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna w 2012r.

 

Nauczyciel w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie od 2011r. Ukończyła kurs Stosowana Analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem w 2011r. Brała udział w licznych szkoleniach i kursach m in.:  „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” (2015r.); Picture Exchange Communication System – Poziom 1” (2013r.); „Od Dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” (2018r.); „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (2017r) itp.  

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72