Ułatwienia dostępu

Agnieszka Sudoł

Terapeuta w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie, licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia PSTB. Nauczyciel dyplomowany, pracuje zawodowo od 2001 roku z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, głównie ze spektrum autyzmu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna.

 

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Małopolskim Centrum Dokształcania Nauczycieli oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W roku 1999 ukończyła III stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej prowadzone przez Annę Budzińską, odbyła staż zawodowy w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku oraz przez 2 lata pracowała jako wolontariusz pod superwizją Anny Budzińskiej.

 

W latach 2005 - 2013 członek zespołu diagnostyczno - terapeutycznego całościowych zaburzeń rozwoju, działającego przy PSTB w Krakowie. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej przez dwie kadencje. Współprowadziła kurs przygotowujący do uzyskania tytułu licencjonowanego terapeuty behawioralnego "Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem".

 

W Filii nr 1 pracuje od 2005 roku, gdzie pełni również funkcję koordynatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz prowadzi zajęcia terapii psychologicznej. Wcześniej pracowała w Samorządowym Przedszkolu nr 122 w Krakowie oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie na stanowiskach psychologa, gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem.

 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach obejmujących tematykę pracy z osobami z autyzmem w tym m. in. Międzynarodowych Sympozjach Skinnerowskich oraz konferencjach "Czas na dialog". W wolnym czasie kocha czytać.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72