Ułatwienia dostępu

Agnieszka Rajs Glazar

Nauczyciel dyplomowany, praktyk z 29 letnim doświadczeniem. Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta i superwizor w nurcie behawioralnym. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz Zarządzanie w Oświacie.

 

Współtwórca pierwszej w Polsce południowej placówki o profilu behawioralnym – Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej – obecnie działającej jako Filia nr 1. Autor stworzonego na potrzeby funkcjonowania tej grupy programu Nauczania Dzieci z ASD i zaburzeniami pokrewnymi MAŁE KROKI oraz bazy programów, pomocy terapeutycznych i arkuszy do dokumentowania procesu terapii.

 

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, organizacji popularyzującej idee terapii behawioralnej oraz realizującej wiele programów szkoleniowych dla terapeutów i nauczycieli. Wieloletni członek Zarządu organizacji, wiceprezes, trener, konsultant, organizator i uczestnik turnusów rehabilitacyjnych oraz kierownik Gabinetu Logopedycznego działającego w PSTB.

 

Inicjator i założyciel Fundacji OD POCZATKU wspierającej rodziny osób z zaburzeniami rozwojowymi, jej wieloletni prezes i szkoleniowiec.

 

Współorganizator 8 Konferencji Naukowych z zakresu tematyki związanej z szeroko rozumianą pomocą, terapią i wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Kilkunastokrotny prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach prezentujący tematykę związana z wczesną interwencją dzieci z ASD, terapią behawioralną, wsparciem rodziny dziecka z ASD.

 

Wieloletni nauczyciel akademicki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie.

 

Twórca wielu pomocy do terapii osób z zaburzeniami rozwoju, m.in. pomocy do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE, żetonowych systemów motywacyjnych, zastawu KOLOROWANIE JEST ŁATWE. Autor bloga z artykułami z zakresu tematyki związanej z terapią osób z autyzmem i wsparciem ich rodzin.

 

Trener w Centrum Szkoleń Behawioralnych prowadzący szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, logopedów, terapeutów i rodziców osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Ukończyła wiele kursów podnosząc swoje kwalifikacje m.in. System MAKATON, Język migowy, System PECS, Ruch Rozwijający Sherborne, Afazja, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych , Zaburzenia Integracji Sensorycznej, Myślenie Wizualne, KORP, VB-MAPP, RDI, ADOS i inne z zakresu terapii osób z różnoraką niepełnosprawnością.

 

Szczególne zainteresowania zawodowe łączy z wczesną interwencją logopedyczną u dzieci z ASD, wybiórczością pokarmową, skutecznymi technikami uczenia, wsparciem rodziców dzieci z ASD.

 

Prywatnie mama dwójki dzieci, miłośnik kawy, dobrego filmu i spędzania czasu na łonie przyrody.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72