Ułatwienia dostępu

Renata Radwańska

Nauczyciel dyplomowany

 

Ukończyła w 1997 roku studia wyższe magisterskie z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwoju, głównie dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. W 2014 roku  zdobyła kwalifikacje zawodowe z logopedii. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Pracuje w Filii nr1 Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 4 w Krakowie jako nauczyciel – terapeuta behawioralny głównie z dziećmi z autyzmem.

 

Zainteresowania zawodowe to rozwijanie komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu, terapia dysfunkcji mowy i komunikacji powstałych na podłożu neurologicznym u dzieci i osób dorosłych. Zainteresowania obejmują również budowanie kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Systematycznie poszerza wiedzę i umiejętności terapeutyczne w toku licznych konferencji, szkoleń i kursów zawodowych.

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72