Ułatwienia dostępu

Paulina Świerkula

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza w 2010r. Również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku 2012r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna o specjalności – oligofrenopedagogika w roku 2015.

 

Od 2013 r. Nauczyciel w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie. Od 2020 roku trener pierwszego stopnia Sensoplastyki®.

 

Ukończyła kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy” w 2011r.

 

Brała udział w licznych szkoleniach i kursach m.in.:

 • „Prowadzenie dokumentacji szkolnej w warunkach placówki kształcenia specjalnego” (2014r.);
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci ze spektrum autyzmu. Jak to zrobić w praktyce?”(2015r.);
 • „Jak notować i co notować. Tworzenie programu i prowadzenie dokumentacji terapii” (2015r.);
 • „Komunikacja to podstawa. Rozwijanie mowy i innych form komunikacji u osób z autyzmem” (2015r.);
 • „Pomóż mi być samodzielnym. Rozwijanie samodzielności, niezależności i umiejętności organizacji czasu wolnego” (2015r.);
 • „Od izolacji do integracji. Skuteczna integracja dziecka autystycznego z grupą” (2015r.);
 • „Nie taki diabeł straszny jak go malują. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka z autyzmem?” (2015r.);
 • „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” (2015r.);
 • „Tiki, zaburzenia odżywania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia: (2015r.);
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” (2016r.);
 • „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (2017r.);
 • „Od Dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” (2018r.);
 • „Picture Exchange Communication System – Poziom 1” (2018r.);
 • „Psychoterapia OCD u dzieci” (2018r.);
 • „Seksualność osób z autyzmem” (2020r.);
 • „Sensoplastyka® Trener 1stopnia” (2020r.);
 • „Integracja sensoryczna” (2021r.).

 

Uczestniczka między innymi takich konferencji jak:

 • „Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla Praktyki – praktyka dla nauki”;
 • „Wczesna pomoc dziecku ze spektrum autyzmu – skuteczne metody oddziaływania”;
 • „Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

Prywatnie właścicielka zwariowanego samoyeda, miłośniczka psów i dobrej książki

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72