Ułatwienia dostępu

Paulina Kurek

Ukończyła studia z na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN  w Krakowie  z kierunków; Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika), Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Od pierwszych lat studenckich związana z pracą z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu. Zarówno w pracy,  jak i jako wolontariuszka miała okazję pracować z dziećmi z ASD zarówno metodami rozwojowymi jak i behawioralnymi. Miłośniczka wykorzystywania w terapii wszystkich zmysłów, począwszy od zajęć kulinarnych, sensoplastyki do celowych zajęć z Integracji Sensorycznej. Regularnie bierze udział w kursach i konferencjach dotyczących tematyki Autyzmu, Integracji Sensorycznej oraz wszelkich innych metodach wspomagających rozwój dziecka.

 

Ukończone Kursy:

 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem Kurs III stopniowy (Kraków 2015)
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci ze spektrum autyzmu. Jak to zrobić w praktyce? ( Kraków 2016)
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (Kraków 2016)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Kraków 2016)
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (Kraków 2016)
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Kraków 2017)
 • Diagnoza i Terapia Ręki kurs I i II stopnia (Kraków 2017)
 • Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem (Kraków 2018)
 • KORP -szkolenie uprawniające do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. Roku życia.
 • „Psychoterapia OCD u dzieci” (Kraków 2019)
 • Sensoplastyka (Kraków 2019)
 • Szkolenie odruchów Dynamicznych i Posturalnych (Kraków 2019)
 • I stopień szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (Kraków 2019)
 • II stopień szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (Kraków 2021)

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72