Ułatwienia dostępu

Współpraca

Samorządowe Przedszkole nr 102

Os. Szkolne 31, 31-789 Kraków

tel./fax (12) 644-27-18

http://www.przedszkole102krakow.pl/

 

Samorządowe Przedszkole Nr 107 "Słoneczne nutki"  w Krakowie

os. Słoneczne 10

31-957 Kraków

tel./fax +48 12 644 07 68

http://www.przedszkole107.krakinfo.pl/

 

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 121

31-303 Kraków

ul. Stachiewicza 21

tel./fax: (12) 637 43 02, (12) 636 75 40

http://www.przedszkole121.neoserver.info/

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105

im. Ludwiki Wawrzyńskiej

GIMNAZJUM NR 49

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

os. Słoneczne 12

31-957 Kraków

http://www.gim49krakow.neostrada.pl/

 

Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie

os. Zielone 28

31-971 Kraków

tel. 12-644-37-98

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72